Methexis Ensemble - Project "Women Composing in the Balkans"

Methexis Ensemble - Project "Women Composing in the Balkans"

composers round-table, Vasilis Kitsos, Utami Easty, Rafaela Troulou, Anastasia Giamouzi, Maria Gouvali

back to artist "Methexis Ensemble - Project "Women Composing in the Balkans""